KOULUTUS


Dialogitaitaja – välineitä dialogitaitojen oppimiseen

Dialogitaitaja – välineitä dialogitaitojen oppimiseen

2.11.23 klo 14-16 (Teams)

Kyky rakentavaan keskusteluun nähdään tärkeänä, mutta usein myös haastavana erityisesti katsomuksellisissa kysymyksissä. Julkisessa keskustelussa kannat helposti polarisoituvat ja sosiaalisen median keskustelukulttuuri haastaa dialogisuutta uudella tavalla.

Dialogitaitoja voi oppia ja niillä on myönteinen vaikutus oppimiseen ja hyvinvointiin.

Pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan edistää moniäänistä ilmapiiriä sekä tukea laajemmin katsomusten ja kulttuurien välistä dialogia sekä harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Dialogitaitaja-koulutuksesta saat tietoa dialogisesta opetuksesta ja dialogitaitojen oppimisesta sekä pedagogisen materiaalin näiden käytännönläheiseen harjoitteluun erilaisten ryhmien kanssa.  Harjoitukset ja työtavat ovat sovellettavissa useisiin oppiaineisiin. 

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen vetäjinä toimivat STEP-koulutuksen kouluttajat. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kanssa. Koulutus järjestetään osana Dialogitaitajat -kampanjaa.

Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan

TUTUSTU TEEMOIHIMME:

Tutki tilaa
Kerro minulle tarina
Lue kuvaa
Katsomustietoinen
Dialogitaitaja
Erilaista ussaa