KOULUTUS


Mystinen luonto

Koulutuksessa tarkastellaan myyttien ja kuvataiteen mahdollisuuksia transformatiivisen ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Oppijan henkilökohtaisen katsomuksellisen ulottuvuuden sekä elämänhistorian huomioiminen on välttämätöntä kestävän ajattelun ja kehityksen rakentamisessa, mutta pedagogisesti tämä on usein haastavaa. 

Koulutuksessa

  • pohditaan, miten myyttiset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta ja luovaa ajattelua sekä tarkastella omaa luontosuhdetta erilaisista näkökulmista käsin.
  • saadaan myyteistä malleja dialogiin luonnon kanssa.
  • tutkitaan omaa luontosuhdetta kokemuksellisen oppimisen kautta.
  • opitaan tapoja hyödyntää kännykkäkameraa lähiympäristön havainnoinnissa.

Hyödynnetyt työtavat ja materiaalit on suunniteltu käytännönläheisiksi ja niitä on helppo soveltaa katsomus- ja ympäristökasvatuksessa eri ikäisten oppijoiden kanssa niin varhaiskasvatuksessa kuin eri kouluasteilla.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Kouluttajina toimivat Raili Keränen-Pantsu, kouluttaja ja väitöskirjatutkija, Uskonnonopetus.fi sekä Pia Angeria, ryhmätaideterapeutti, käsityön- ja kuvataiteen aineenopettaja, KM, muotolija.

Ohjelma:

12.30 Tervetulosanat, ohjelma ja työtavat

12.35 – 14 Myytit ympäristökasvatuksen työtapana (Raili Keränen-Pantsu)

14-14.30 Tauko

14.30 – 15.50 Taidetyöskentely omasta ympäristösuhteesta (Pia Angeria)

Koulutusten päivämäärät ja ilmoittautuminen:

Koulutus on osallistujille maksuton! Koulutuksesta ei tehdä tallennetta!

Koulutus järjestetään yhteistyössä Aluehallintoviraston, Kuvataideopettajat ry:n ja Fokus ry:n kanssa ja se on osa Dialogitaitajat-kampanjaa,

Ilmoittaudu mukaan

TUTUSTU TEEMOIHIMME:

Tutki tilaa
Kerro minulle tarina
Lue kuvaa
Katsomustietoinen
Dialogitaitaja
Erilaista ussaa