KOULUTUS


Uskonnonvapauteen ja katsomuksiin liittyvät kysymykset koulussa

Uskonnonvapauteen ja katsomuksiin liittyvät kysymykset koulussa: opetus, juhlat ja tilaisuudet

5.10.23 klo 15-17 (Teams)

Katsomuksiin liittyvät kysymykset ovat puhuttanet mediassa erityisesti formaalin kasvatuksen kontekstissa. Johtuen aihepiirin saamasta julkisuudesta, monet viranhaltijat ovat erityisen varovaisia, kun tullaan katsomuksia, kuten uskontoja koskeviin kysymyksiin koulussa. Kysymyksen asettelu näyttäytyy myös erilaisena eri puolilla Suomea.

Eri laillisuusvalvojat ovat ottaneet kantaa katsomuksiin, kuten uskontoihin koulun kontekstissa, ja näihin pohjaten Opetushallitus on päivittänyt ohjeistustaan koskien uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä sekä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Webinaarissa perehdytään Opetushallituksen ohjeisiin koskien katsomusopetuksen järjestämistä, yhteisiä juhlia ja uskonnollisiin tilaisuuksia käytännöllisten esimerkkien avulla. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä Opetushallituksen asiantuntijoille.

Koulutus on suunnattu koulutuksen järjestäjille, viranomaisille, rehtoreille, perusopetuksen ja lukion opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen vetäjinä toimivat STEP-koulutuksen kouluttajat ja asiantuntijoina Opetushallituksen katsomusopetuksesta vastaavat opetusneuvokset. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa.

Vastaava koulutus järjestetään 27.9.23 klo 14-16 (erillinen ilmoittautuminen). Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan

TUTUSTU TEEMOIHIMME:

Tutki tilaa
Kerro minulle tarina
Lue kuvaa
Katsomustietoinen
Dialogitaitaja
Erilaista ussaa