LÄRANDE MED GLÄDJE


Framsida


FÄRDIGHETER FÖR LIVET OCH LÄRANDE MED GLÄDJE!

Vi erbjuder ett innovativt och forskningsbaserat pedagogiskt material och kompetensutveckling för lärare. Vårt huvudfokus är att främja medvetenhet och dialog kring frågor som berör åskådningar och religion inom utbildningen.

Uskonnonopetus.fi i siffror
Vi möter och utbilder över 900 utbildningsprofessionella personer årligen runt om i Finland i samarbete med lokala universitet och utbildningsorganisationer. Vi utbilder och håller workshops i lokala utbildningsevenemang på olika håll i Finland och på nätet. Vi postar idéer och material i sociala medier året runt. I fjol fick vårt material över 100 000 visningar.

Våra mest populära teman

Utforska bilden
Materialet Utforska bilden ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka konstverk och även producera egna bilder utifrån dem. De här konstverken ger fina möjligheter till samtal kring existentiella-, religiösa- och åskådningsmässiga frågor. Samtidigt får eleverna en ökad kännedom om det kulturella arvet och lär sig mer om symboler inom konsten.

Utforska rummet
Materialet Utforska rummet vill främja religiös läskunnighet och interreligiös dialog genom att eleverna får utforska och uppleva ett sakralt rum. Du kan använda pedagogiska modeller för att möjliggöra olika inlärningsprosesser i religiösa rum och andra kulturella lärmiljöer, eller i klassrummet för att studera betydelsen av föremål som finns i en kyrka eller i en moské.

Ta kontakt

Du får gärna använda svenska när du kontaktar oss! Tveka inte att skicka mejl till oss:
uskonnonopetus@step.fi