Aikajana: Missä historiallisessa tilanteessa teos on syntynyt?

Aikajana: Missä historiallisessa tilanteessa teos on syntynyt?
  • Latausmäärä
  • Tiedostojen määrä 0
  • Luotu 10.8.2021
  • Muokattu 26.8.2021

Tietoja materiaalista

Moderni taide on yläkäsite monille 1800-luvun puolivälistä alkaneille taidesuuntauksille. Uskonnolliset teemat ovat vähemmistössä. Jos kuva on uskonnollinen, se johtuu vain kyseisen tekijän omasta vakaumuksesta. Voimakkaimmin uskonnon kuvat ja symboliikka näkyy surrealisteilla.

Impressionistien (esim. Degas, Monet, van Goghin, Cézanne) pyrkimyksenä on kuvata vaikutelma tietystä hetkestä. Valaistuksen huomataan vaikuttavan siihen miten värit nähtiin. Maalausjäljessä ei tavoitella enää tarkkuutta.

Fauvistit (esim. Matisse, Derain) kehittävät uudenlaisia väriteorioita ja pyrkivät muodon ja...

Linkki sivustolle