Mentorointi


Mentorointi


Katsomusmentorit

Katsomusmentorit on ammatillisen kehittymisen ryhmä uransa alkuvaiheessa oleville uskontoa opettaville luokan- ja aineenopettajille. Toteutetaan yhteistyössä Suomen uskonnonopettajain liiton kanssa. Ryhmä tarjoaa

  • mahdollisuuden jakaa kokemuksia luottamuksellisesti,
  • saada ideoita ja vertaistukea,
  • kehittää omaa asiantuntemusta ja aineenhallintaa yhdessä ryhmän kanssa.

Osallistujilta toivotaan

  • osallistumista tapaamisiin,
  • halua jakaa omia kokemuksiaan ja ideoitaan opetukseen.


Ryhmän viestintäkanavana toimii suljettu Facebook -ryhmä. Tapaamiset pidetään Teams -sovelluksen välityksellä. Linkit alustoille lähetetään ilmoittautuneille tervetulokirjeessä n. viikko ennen ensimmäistä tapaamista. Tapaamisten ajankohdat sovitaan ryhmän toiveiden mukaisesti. Ohjaaja on paikalla noin kerran kuukaudessa.

Ensimmäinen verkkotapaaminen on

Ryhmän koko on rajattu, ensisijalla ovat opetusuransa alussa olevat opettajat. Ilmoittautuminen sulkeutuu

Ryhmän ohjaajina toimivat

Raili Keränen-Pantsu (KM) toimii uskonnonpedagogisena kouluttajana Uskonnonopetus.fi:ssä ja väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Raili on toiminut myös asiantuntijana Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöskentelyssä sekä opettajana alakoulussa.

Titta Koivukoski (TM) opettaa uskontoa ala- ja yläkoulussa. Titta on työskennellyt myös uskonnonpedagogisena kouluttajana ja toiminut asiantuntijana Opetushallituksen opetussuunnitelmatyöskentelyssä.