Koulutusteemat


Tutki tilaa

Kulttuuriperintö oppimisympäristönä

Tutki tilaa –materiaalin ja pedagogisen mallin avulla kulttuuriperinnöstä tulee kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Materiaalia käyttämällä tilan kulttuuriset merkitykset ja tarinat avautuvat oppijalle tilan kehollisen ja tiedollisen tutkimisen kautta vaikkapa lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Materiaali sisältää pedagogisen mallin, ohjevihkosen ja välineitä kulttuuriympäristön helppoon ja hauskaan tutkimiseen liikkuen ja oppilaita aktivoiden.

Tutki tilaa -materiaalin teemoja:

  • Ympäristönlukutaidon edistäminen
  • Kulttuurisen lukutaidon edistäminen
  • Tieto- ja viestintäteknisen osaamisen edistäminen
  • Liikkuva koulu: ylös pulpetista, ulos luokasta

Maksutonta materiaalia ja koulutusta

Tutki tilaa -materiaali verkossa

Tilaa koulutus ottamalla meihin yhteyttä!

Material på svenska

Tutki tilaa -postauksia blogissamme lukuvuonna 2018-2019

Maksullinen koulutus räätälöidään kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kysy lisää!

Kerro minulle tarina

Koulutus antaa välineitä elämänkerronnan hyödyntämiseen oppimisen ja eettisyyden tukena sekä työtapoja kertomusten käyttöön erilaisten ryhmien kanssa.

Materiaalit maksutta verkossa 

Tilaa koulutus ottamalla meihin yhteyttä!

Lue kuvaa

Monilukutaitoa kaikilla aisteilla

LUE KUVAA –koulutuksessa opitaan erilaisia tapoja hyödyntää kuvia ja taidetta osana opetusta sekä tutustutaan kokonaisvaltaiseen kuvien lukemisen malliin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomustenvälinen dialogi tukevat toisiaan. Työskentely edistävää monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.

Koulutuksen teemoja:

  • Visuaalisen kulttuurin monilukutaito opetussuunnitelmassa
  • Kuvien moniaistinen ja dialoginen lukeminen
  • Erilaisia tapoja käyttää kuvia opetuksessa
  • Tieto- ja viestintäteknologisia välineitä kuvien kanssa työskentelyyn

Materiaalit maksutta verkossa

Katsomustietoinen?

Erilaiset katsomukset ovat osa koulun oppilaiden ja henkilökunnan arkea ja vaikuttavat siihen miten opimme, työskentelemme yhdessä sekä koemme elämämme mielekkääksi ja arvokkaaksi. Katsomustietoisuus on osaamista, jota jokainen opettaja tarvitsee rakentaakseen turvallisia ja innostavia oppimisprosesseja. Katsomustietoisen koulun rakentamisessa avainasemassa ovat rehtorit, opettajat sekä muut aikuiset, jotka tiedostavat katsomuksellisen ja kulttuurisen taustan merkityksiä ihmisten elämässä  ja haluavat luoda tilaa erilaisille katsomuksille ja kulttuuriperinteille.

Koulutuksessa saat konkreettisia pedagogisia välineitä katsomustietoisuuden edistämiseen omassa opetuksessasi sekä kouluyhteisössä. Materiaalit on valittu useista katsomustietoisuuteen liittyvistä tutkimushankkeista. Hankkeiden yhteystiedot löydät koottuna materiaalipankistamme.

Koulutus on suunniteltu yhdessä Helsingin yliopiston USKALLUS-hankkeen kanssa.  Koulutus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.