Lue kuvaa


Lue kuvaa

Monilukutaitoa kaikilla aisteilla.

LUE KUVAA –materiaali rohkaisee hyödyntämään kuvia ja taidetta osana opetusta. Se sisältää kokonaisvaltaisen kuvien lukemisen mallin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomusten välinen dialogi tukevat toisiaan. Työskentely ja materiaali edistävät monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.