Uskonnot ja katsomukset


Uskonnonopetus » Materiaalit » Uskonnot ja katsomukset

Uskonnot ja katsomukset

Uskonnonopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen
ja maailmankatsomuksen rakentamiseen, sekä auttaa vastuulliseksi maailmankansalaiseksi kasvamisessa. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Sisältöalueista erityisesti Uskontojen maailma (S2) tukee tätä tavoitetta.

Tähän osioon on kerätty tietoa eri uskonnoista ja katsomuksista karkeasti kolmeen kategoriaan jaotellen.