Hyvä elämä


Uskonnonopetus » Materiaalit » Hyvä elämä

Hyvä elämä

Uskonnon opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaista pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus
tukee oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko
perusopetuksen ajan. Näitä tavoitteita tukee sisältöalueista erityisesti Hyvä elämä (S3)

Tähän osioon on koottu materiaalia tukemaan oppimista erityisesti elämäntaitoihin, itsetuntemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen.