Kerro minulle tarina


Kerro minulle tarina

Tässä pedagogisessa kokonaisuudessa kerrotaan tarinoita ja hyödynnetään kertomuksia oppimisen ja eettisyyden tukena.

Kertomukset tempaavat mukaansa. Niitä on helppo ymmärtää ja kuitenkin niiden
avulla voi välittää monitahoista tietoa maailmasta. Kertomuksia on aina hyödynnetty
tiedonvälittämisen muoto.

Kerro minulle tarina –materiaaleihin olemme valinneet erilaisia elämänkerrontaan
liittyviä pedagogisia työskentelyjä ja aineistoja. Osa aineistoista liittyy selkeämmin
tiettyihin uskonnollisiin perinteisiin. Kaikki työskentelyt ja aineistot on
kuitenkin valittu siten, että ne herättäisivät käyttäjässään pohdintaa siitä,
mikä minulle on tärkeää, mihin minä uskon sekä miten minä haluan toimia ja
elämäni rakentaa.