Tutki tilaa


Tutki tilaa

Monilukutaitoa kaikilla aisteilla.

Tutki tilaa -materiaalin avulla kulttuuriperinnöstä tulee kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Tilan tai paikan kulttuuriset merkitykset ja tarinat avautuvat oppijalle kehollisen ja tiedollisen tutkimisen kautta vaikkapa lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Lähdemme ylös pulpetista, ulos luokasta ja ympäristönlukutaitoa edistämään. Materiaali tukee kuntien ja koulujen Liikkuva koulu -toimintaa. Se tukee myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueista ainakin seuraavien tavoitteiden toteutumista: L1, L2, L4, L5 ja L7.