Etiikka


Etiikka

Opetussuunnitelman mukaan opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Tähän osioon on koottu materiaalia tukemaan eettisten kysymysten käsittelyä luokassa.